Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
viencntt@hpu2.edu.vn

KẾ HOẠCH SEMINAR THÁNG 5 - 2021

 

TỔ: Công nghệ phần mềm

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Kiểm thử dựa trên bảng danh sách

Trình bày về kỹ thuật Kiểm thử dựa trên bảng danh sách một trong những  trong các quy trình của agile

Nguyễn Xuân Trường

8h30 ngày 10/05/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

2

Phương pháp thủy vân số

Ngày nay, chúng ta đang sống trong thời kỳ bùng nổ thông tin. Đặc biệt là thông kỹ thuật số và môi trường internet. Sự phát triển của internet giúp cho việc chia sẻ thông tin trở nên vô cùng dễ dàng. Đi kèm với các hệ quả nói trên là việc bảo vệ tác quyền cho những nhà xuất bản nội dung số trên môi trường internet. Kỹ thuật thủy vân số là một kỹ thuật được nghiên cứu và đề xuất nhằm bảo vệ tác quyền của nhà xuất bản nội dung số. Bài báo đi tìm hiểu về các ứng dụng của thủy vân số và các vấn đề trong kỹ thuật thủy vân số.

Nguyễn Thị Quyên

8h30 ngày 17/05/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

3

Test Environments and Data

Sự phát triển nhanh chóng của Internet of Things(loT) có nghĩa là nhiều hệ thống phần mềm đang hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau. Điều này đặt ra thách thức cho nhóm kiểm thử để đảm bảo mức độ bao phủ kiểm thử phù hợp. Đúng vậy, việc thiếu môi trường kiểm thử và dữ liệu là một thách thức hàng đầu khi áp dụng trong các dự án Agile.

Chúng ta nhìn thấy sự phát triển trong việc cung cấp và sử dụng các môi trường kiểm thử cloud-based and containerized. Việc áp dụng AI/ML để tạo test data và sự phát triển của data project là một giải pháp cho vấn đề thiếu test data.

Nguyễn Thị Loan

8h30 ngày 24/05/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

Tổ: Khoa học máy tính

1

Phân cụm bán giám sát và thuật toán Seeded-Kmeans

Phân cụm bán giám sát là một hướng tiếp cận sử dụng thêm thông tin hợp tác từ người dùng. Các thông tin bổ trợ này thường có được nhờ quan sát một tập con dữ liệu và gán nhãn (phân cụm) cho chúng hoặc xác định được các đối tượng nào thuộc cùng một cụm (must-link) hay không thể (cannot-link) để cùng một cụm. Báo cáo trình bày thuật toán Seeded-Kmeans, đồng thời đánh giá ưu điểm so với thuật toán Kmeans.

Nguyễn Minh Hiền

8h30 ngày 11/5/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

2

Mô hình học sâu trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Hiện nay, học sâu trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên có nhiều nghiên cứu. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu là các nghiên cứu dành cho tiếng anh. Bài báo trình bày một số mô hình học sâu cho bài toán sắc thái văn bản và bài toán phân loại chủ đề văn bản.

Lưu Thị Bích Hương

 

8h30, 12/5/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

3

Sử dụng học sâu để khắc phục dữ liệu bị mất giữa xe tự lái và các thiết bị trong xe tự lái

Trong thành phố thông minh việc các xe tự lái hoạt động đựa phụ thuốc rất nhiều vào sự toàn vẹn tránh thất thoát của dữ liệu, báo cáo đề xuất phương án mới để tránh thất thoát dữ liệu giữa các xe hay giữa xe và các thiết bị, những vẫn đảm bảo an toàn về dữ liệu cho các xe

Nguyễn Năng An

8h00, 20/5/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

4

IOT – The internet of things

The report provides some examples of IOT, how IOT devices are operated, and some challenges in IOT technology.

Đỗ Thị Lan Anh

10h00, 20/5/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

5

Các điểm bất động của ánh xạ đóng ttrong mô hình dữ liệu dạng khối

Báo cáo đề xuất khái niệm về điểm bất động của ánh xạ đóng trong mô hình dữ liệu dạng khối. Từ đó phát biểu và chứng minh một số tính chất của tập điểm bất động của ánh xạ đóng trên lược đồ khối. Các tính chất của tập điểm bất động này trên lược đồ lát cắt cũng được đưa ra. Khi khối suy biến thành quan hệ thì những tính chất này lại trở thành các tính chất của tập điểm bất động của ánh xạ đóng trên lược đồ quan hệ.. Các tính chất của mối quan giữa tập điểm bất động trên lược đồ khối và trên lược đồ lát cắt cũng được chứng minh ở đây

Trịnh Đình Thắng

8h30, 25/5/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

 Tags:


Bài viết khác