Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
viencntt@hpu2.edu.vn

KẾ HOẠCH SEMINAR THÁNG 1 - 2021

                                                                                          KẾ HOẠCH SEMINAR THÁNG 1/2021

TỔ: Công nghệ phần mềm

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Black box Testing

Trình bày về Kỹ thuật kiểm thử hộp đen là một phương pháp kiểm thử phần mềm được thực hiện mà không biết được cấu tạo bên trong của phần mềm

Nguyễn Xuân Trường

8h30 ngày 21/01/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

2

Automating mobile testing. Kiểm thử tự động cho thiết bị di động

Kiểm thử thiết bị di động có thể được định nghĩa là một công việc trong đó các ứng dụng được phát triển cho điện thoại di động đang được kiểm thử về sự thân thiện của người dùng, hiệu suất hoạt động và độ tin cậy. Hiện nay, việc sử dụng các công cụ tự động hóa cho việc kiểm thử thiết bị di động là khá thấp. Tuy nhiên, với sự thay đổi ngày càng lớn từ các ứng dụng máy tính để bàn sang ứng dụng di động sẽ làm tăng việc sử dụng tự động các công cụ kiểm thử cho các ứng dụng di động. Một số công cụ tự động để thử nghiệm trên điện thoại di động bao gồm nhưng không giới hạn như Robotium, Runner Ranorex, Appium, Appium Studio và UI Automator.

Nguyễn Thị Loan

14h00 ngày 21/01/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

3

Hàm băm và tính toàn vẹn của dữ liệu

Hàm băm được ứng dụng rất mạnh trong vấn đề an toàn thông tin trên đường truyền. Các ứng dụng có sử dụng hàm băm không chỉ đảm bảo về mặt an toàn thông tin, mà còn tạo được lòng tin của người dùng vì họ có thể dễ dàng phát hiện được thông tin của mình có còn toàn vẹn hay không, họ biết rằng thông tin của mình chắc chắn được bí mật với phía các nhà cung cấp. Bài cáo đưa ra các thuật toán băm và cài đặt thuật toán.

Nguyễn Thị Quyên

8h30 ngày 28/01/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

Tổ: Khoa học máy tính

1

Lý thuyết quyết định Bayes

Học thống kê bao gồm một lớp rộng các phương pháp dựa trên mô hình xác suất đang được dùng rộng rãi để phân tích tự động dữ liệu. Báo cáo giới thiệu một số phương pháp cơ bản áp dụng cho bài toán học có giám sát, bắt đầu từ lý thuyết tổng quát về quyết định Bayes.

Nguyễn Minh Hiền

8h30 ngày 7/1/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

2

Kiểm tra, đánh giá học sinh thpt theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực trong dạy học tin học

Báo cáo đưa ra một số phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh THPT theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực được đề cập đến ở chương trình GDPT 2018 trong dạy học Tin học.

 

Lưu Thị Bích Hương

 

8h30, 13/1/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

3

Nghiên cứu đảm bảo an toàn dữ liệu cho xe tự lái

Báo cáo trình bày về  các nghiên cứu để đảm bảo an toàn dữ liệu cho xe tự hành, đảm bảo an toàn giữa các xe và giữa các thiết bị trên đường đi.

Nguyễn Năng An

8h30, 19/1/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

4

Phân tích và thiết kế hướng người sử dụng trong thiết kế giao diện người máy

Báo cáo trình bày một số mô hình phát triển phần mềm và làm nổi bật những ưu việt của việc thiết kế hướng người sử dụng. Đồng thời cung cấp một số kĩ thuật để phân tích và thiết kế hướng người sử dụng.

Đỗ Thị Lan Anh

13h30, 19/1/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

5

Một số thuật toán tìm phủ trong mô hình dữ liệu dạng khối

Báo cáo trình bày về các thuật toán tìm phủ của lược đồ khối trong mô hình dữ liệu dạng khối. Từ đó phát biểu và chứng minh tính đúng cũng như độ phức tạp thời gian của các thuật toán này. Khi khối suy biến thành quan hệ thì các thuật toán tìm phủ của lược đồ khối lại trở thành các thuật toán tìm phủ của lược đồ quan hệ trong mô hình dữ liệu quan hệ. Các tính chất của mối quan hệ giữa các thuật toán tìm phủ trên khối và trên lát cắt cũng đã được đề cập ở đây

Trịnh Đình Thắng

8h30, 28/1/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

 Tags:


Bài viết khác