Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
viencntt@hpu2.edu.vn

KẾ HOẠCH SEMINAR THÁNG 4 - 2021

 

                                                                                   

TỔ: Công nghệ phần mềm

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Bảng quyết định (Decision Table)

Trình bày về kỹ thuật Bảng quyết định (Decision Table) một cách tốt để đối phó với các đầu vào kết hợp khác nhau với các kết quả đầu ra liên quan của chúng và cũng được gọi là bảng nhân quả

Nguyễn Xuân Trường

08h30 ngày 12/04/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

2

Artificial Intelligence for Testing

Các thuật toán AI/ML được phát triển để tạo ra các test case, test script, test data và report. Các mô hình dự đoán sẽ giúp đưa ra các quyết định về nơi nào, cái gì và khi nào cần kiểm thử. Phân tích một cách trực quan, thông minh hỗ trợ các nhóm phát hiện lỗi để hiểu phạm vi kiểm thử và các khu vực có rủi ro cao…

Nguyễn Thị Loan

08h30 ngày 19/04/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

3

Tìm hiểu về Spyware

Spyware là phần mềm thu thập các thông tin từ máy chủ qua mạng Internet mà không có sự nhận biết của máy chủ để gửi tới các cá nhân hoặc công ty thu thập. Bài báo này đi tìm hiểu về cách lây nhiễm Spyware; Các dạng tấn công của Spyware; Dấu hiệu máy tính nhiễm Spyware và cách phòng chống Spyware.

Nguyễn Thị Quyên

08h30 ngày 26/04/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

Tổ: Khoa học máy tính

1

Học không giám sát và bài toán phân cụm dữ liệu

Trong việc học không có giám sát, hệ thống không được cung cấp các mẫu được đánh nhãn tiên nhiệm mà nó phải tự đưa ra các lớp để phân loại dựa vào tính ổn định trong thống kê các mẫu. Báo cáo giới thiệu một số phương pháp thông dụng giải bài toán học không giám sát thường gặp đó là phân cụm dữ liệu.

Nguyễn Minh Hiền

8h30 ngày 9/4/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

2

Thiết kế kế hoạch bài dạy minh họa cấp THCS

Thiết kế kế hoạch bài dạy minh họa cấp THCS bao gồm các phương pháp, kĩ thuật dạy học, kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho HS trong chương trình GDPT 2018.

Lưu Thị Bích Hương

 

8h30, 14/4/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

3

Kết hợp học sâu trong xử lý ảnh để nâng cao chất lượng phim X- Quang hỗ trợ chuẩn đoán bệnh

Báo cáo trình bày về các phương pháp xử lý ảnh phim X- Quang để hỗ trợ chuẩn đoán bệnh ung thư, tiết kiệm thời gian cho các bác sỹ và hệ thống dịch vụ đi kèm.

 

Nguyễn Năng An

8h00, 22/4/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

4

Prototype và vai trò của prototype trong thiết kế HCI

Prototype (bản mẫu) là một mô hình thu nhỏ của hệ thống. Việc xây dựng trước các prototype có rất nhiều lợi ích mà trước hết là tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa những lỗi, rủi ro, … Báo cáo đi sâu vào trình bày các vấn đề liên quan đến việc thiết kế một prototype theo các nguyên tắc để đạt được một bản mẫu như ý.

Đỗ Thị Lan Anh

10h00, 22/4/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

5

α - phụ thuộc hàm trong mô hình dữ liệu dạng khối

Báo cáo đề xuất khái niệm mới về α - phụ thuộc hàm trong mô hình dữ liệu dạng khối. Từ đó phát biểu và chứng minh một số tính chất của α - phụ thuộc hàm trên lược đồ khối, mối quan hệ giữa phụ thuộc hàm và α - phụ thuộc hàm. Các tính chất của α - phụ thuộc hàm  trên lược đồ khối và lược đồ lát cắt cũng được đề cập. Khi khối suy biến thành quan hệ thì các tính chất của α - phụ thuộc hàm trên khối lại trở thành các tính chất của α - phụ thuộc hàm trên quan hệ trong mô hình dữ liệu quan hệ.

Trịnh Đình Thắng

8h30, 27/4/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

 Tags:


Bài viết khác