Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
viencntt@hpu2.edu.vn

KẾ HOẠCH SEMINAR THÁNG 3 - 2021

                 

TỔ: Công nghệ phần mềm

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Tìm hiểu về mã độc hại adware có tên “phần mềm quảng cáo”

 

Phần mềm quảng cáo bất hợp pháp hay còn gọi là Adware: những phần mềm tự động đưa ra các trang quảng cáo trên máy tính của bạn mà không cần biết bạn có đồng ý xem hay không. Bài báo đi tìm hiểu về Adware như Các dạng tấn công; Dấu hiệu nhận biết máy tính bị Adware tấn công; Các phương pháp phòng tránh các dạng tấn công của Adware. Sau đó cài đặt chương trình phòng tránh các dạng tấn công của Adware

Nguyễn Thị Quyên

8h30 ngày 15/03/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

2

Tự động kiểm thử API

Giao diện thực hiện ứng dụng (hoặc thường được gọi là API) cho phép hai hoặc nhiều thiết bị khác nhau kết nối với nhau. Khi chúng ta đặt chuyến bay, đặt phòng khách sạn, gọi xe taxi qua các ứng dụng di động, API như một người hùng thầm lặng làm việc trong bóng tối. Trong kiểm thử, trọng tâm bây giờ được chuyển sang kiểm thử giao diện người dùng hoặc nói cách khác là UI testing. Chúng hiện đang được thực hiện theo cách thủ công, tuy nhiên xu hướng đã được chuyển sang tự động hóa việc kiểm tra API và UI.

Nguyễn Thị Loan

08h30 ngày 22/03/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

3

Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis

Trình bày về kỹ thuật phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis) một kỹ thuật thiết kế trường hợp thử nghiệm để kiểm tra ranh giới giữa các phân vùng

Nguyễn Xuân Trường

08h30 ngày 29/03/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

Tổ: Khoa học máy tính

1

Phân lớp Bayes và bài toán chẩn đoán ung thư

Phân lớp Bayes là ứng dụng thường gặp nhất của lý thuyết quyết định Bayes. Báo cáo đưa ra các quy tắc phân lớp MAP và ML, sau đó minh họa bằng ví dụ chẩn đoán ung thư dựa vào số liệu thống kê và một số xét nghiệm sinh hóa.

Nguyễn Minh Hiền

8h30 ngày 11/3/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

2

Sử dụng phương pháp giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Sử dụng một số phương pháp và kĩ thuật dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho HS trong chương trình GDPT 2018. Đồng thời đề xuất sử dụng một vài phương pháp giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Lưu Thị Bích Hương

 

8h30, 17/3/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

3

Nghiên cứu đảm bảo an toàn dữ liệu cho xe tự lái bằng phương pháp Markov ẩn và suy luận xác suất

Báo cáo trình bày về phương pháp đảm bảo dữ liệu bằng phương pháp Markov ẩn kết hợp với những suy luận xác xuất để đảm bảo tính an toàn cho xe tự hành

Nguyễn Năng An

8h30, 18/3/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

4

Một số nguyên lí trong thiết kế giao diện người máy

 Báo cáo đi sâu trình bày các nguyên lí cơ bản trong thiết kế UI như các quy tắc vàng trong thiết kế mĩ thuật, tối ưu hóa thiết kế…

Đỗ Thị Lan Anh

13h30, 18/3/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

5

Phụ thuộc đối ngẫu trong mô hình cơ sở dữ liệu dạng khối

Báo cáo đề xuất khái niệm mới về phụ thuộc đối ngẫu trong mô hình dữ liệu dạng khối. Từ đó phát biểu và chứng minh một số tính chất của phụ thuộc đối ngẫu trên lược đồ khối. Khi khối suy biến thành quan hệ thì các tính chất của phụ thuộc đối ngẫu trên lược đồ khối lại trở thành các tính chất của phụ thuộc đối ngẫu trên lược đồ quan hệ trong mô hình dữ liệu quan hệ.. Các tính chất của mối quan hệ giữa phụ thuộc đối ngẫu trên lược đồ khối và lược đồ lát cắt cũng đã được trình bày và chứng minh ở đây.

Trịnh Đình Thắng

8h30, 30/3/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

 Tags:


Bài viết khác