Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
viencntt@hpu2.edu.vn

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2021

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2021. Chi tiết xem tại đây.

 
Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021. Chi tiết xem tại đây.

Quyết định quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chi tiết xem tại đây.

Các biểu mẫu kèm theo. Chi tiết xem tại đây.


Tags:


Bài viết khác