Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
viencntt@hpu2.edu.vn

Hội thảo "Quốc tế hóa giáo dục đại học ở châu Á năng động"

Hội thảo "Quốc tế hóa giáo dục đại học ở châu Á năng động" do Trường ĐHSP Hà Nội 2 phối hợp các đơn vị đồng hành tổ chức, dự kiến diễn ra trong hai ngày 2-3/12/2022. Chi tiết xem tại đây.Tags:


Bài viết khác