Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
viencntt@hpu2.edu.vn

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng kí tuyển dụng viên chức năm 2023

Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng kí tuyển dụng viên chức năm 2023. Chi tiết xem tại đây.Tags:


Bài viết khác