Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
viencntt@hpu2.edu.vn

Thông báo về Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 43 (2017 – 2021)

Căn cứ kế hoạch công tác của Nhà trường, Viện Công nghệ Thông tin thông báo về kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên K43 như sau:

  1. Thời gian: 8h00, ngày 25 tháng 05 năm 2021
  2. Phương thức và địa điểm: Trực tuyến trên hệ thống LMS của Nhà trường
  3. Các lưu ý:

- Sinh viên nộp KLTN (file PDF) cho giáo viên hướng dẫn trước 23h00 ngày 19/5/2021.

- Giáo viên hướng dẫn upload KLTN của sinh viên mình hướng dẫn lên LMS trước 23h00 ngày 21/5/2021.

- Thành viên Hội đồng upload Bản nhận xét/Bản giới thiệu KLTN lên LMS trước 23h00 ngày 24/5/2021.

- Sinh viên upload báo cáo KLTN (file PPT) và các minh chứng khoa học (nếu có) lên LMS trước 23h00 ngày 24/5/2021.

 

LÃNH ĐẠO VIỆN CNTT