Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
viencntt@hpu2.edu.vn

Thông báo Kế hoạch tổ chức phát bằng cử nhân hệ chính quy đợt 2 năm 2021

Nhà trường triển khai Kế hoạch tổ chức phát bằng cử nhân hệ chính quy đợt 2 năm 2021 chi tiết xem tại đây.

Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng. Tải về tại đây.
Bài viết khác