Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
viencntt@hpu2.edu.vn

Thông báo kế hoạch đăng ký học học cùng lúc 02 chương trình đào tạo trình độ đại học cấp bằng chính quy

Thông báo kế hoạch đăng ký học học cùng lúc 02 chương trình đào tạo trình độ đại học cấp bằng chính quy. Chi tiết xem tại đây.

Đơn xin học ngành 2Tags:


Bài viết khác