Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
viencntt@hpu2.edu.vn

Thông báo Danh sách lớp ôn tập Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản khai giảng ngày 09/05/2022

Viện CNTT thông báo Danh sách 04 lớp ôn tập Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản khai giảng ngày 09/05/2022.

Thời gian học: 17h30 ngày 09/05/2022.

Hình thức học: google meet.

Danh sách lớp học:

1. Lớp 01: giảng viên Nguyễn Xuân Trường. Xem tại đây.

2. Lớp 02: giảng viên Nguyễn Năng An. Xem tại đây.

3. Lớp 03: giảng viên Nguyễn Thị Loan. Xem tại đây.

4. Lớp 02: giảng viên Đỗ Thị Lan Anh. Xem tại đây.Tags:


Bài viết khác