Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
viencntt@hpu2.edu.vn

Lịch công tác tuần 39, năm học 2021-2022

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Từ ngày 09 đến ngày 15 tháng 05 năm 2022

TẢI VỀ

Thứ

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Thứ Hai
09/05

 

 

 

 

Thứ Ba
10/05

09:30

PH2-A2

Họp Đảng uỷ tháng 5/2022

Đc.Tước

14:00

PH3-A2

Họp đại diện cấp uỷ và giao ban công tác tháng 5 năm 2022

Đc.Tước, đc.Tuấn Vinh

Thứ Tư
11/05

08:00

PH4-A2

Họp Ban Thường vụ công đoàn trường

 

09:00

PH4-A2

Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường

Đc.Hương

10:30

 

Họp đại diện Công đoàn bộ phận

Đc.Trung

Thứ Năm
12/05

15:00

P.304-A4

Họp Chi bộ tháng 5/2022

Toàn thể đảng viên thuộc chi bộ Viện CNTT

15:30

P.304-A4

Họp đơn vị triển khai công tác tháng 5/2022

Toàn thể viên chức thuộc đơn vị Viện CNTT

Thứ Sáu
13/05

09:00

Hội trường 14.8

Hội nghị tổng kết Chương trình ETEP của Trường ĐHSP Hà Nội 2

Tổ giám sát ETEP trường, Trưởng các đơn vị, GVSP CC

14:30

Hội trường 14.8

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết TW4 khoá XIII (Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW, Kế hoạch số 58-KH/TU)

Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ

Thứ Bẩy
14/05

08:00

Hải Dương

Thi tuyển sinh VLVH ngành SP Tin học tại Trung tâm GDTX - NN, TH tỉnh (ngày 14,15/5/2022)

Theo Quyết định

08:30

Hải Dương

Thi học phần thay thế KLTN VLVH các ngành SP Tin học,… tại Trung tâm GDTX - NN, TH tỉnh

Theo Quyết định

Chủ Nhật
15/05/2022

 

 

 

 Tags:


Bài viết khác