Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
viencntt@hpu2.edu.vn

KẾ HOẠCH SEMINAR THÁNG 6 - 2021

 

Tổ: Công nghệ phần mềm

STT

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Người báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Kiểm thử tự động

Kiểm thử tự động giúp nhóm kiểm thử tập trung thời gian và nỗ lực của họ vào việc tạo các trường hợp kiểm thử thay vì quản lý các yêu cầu kiểm thử. Kiểm thử tự động giúp theo dõi và quản lý tất cả các nhu cầu kiểm thử, các loại kiểm thử cần thiết cùng với phạm vi kiểm thử. Kiểm thử tự động giúp đảm bảo một sản phẩm phần mềm chất lượng cao sẽ được phát hành.

Các công cụ kiểm thử tự động được sử dụng để kiểm soát việc thực hiện các lần kiểm thử rồi so sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi.

Nguyễn Thị Loan

8h30 ngày 14/06/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

2

Nghiên cứu thủy vân trong âm thanh số

 

Thuỷ vân số là một phương pháp mới dựa trên lý thuyết tổng hợp của nhiều lĩnh vực khác nhau như mật mã học, lý thuyết thông tin, lý thuyết truyền thông và xử lý tín hiệu số, xử lý ảnh. Mục đích của phương pháp này là dấu thêm một lượng thông tin có ích vào sản phẩm số và lượng thông tin này được gọi là thuỷ vân. Bài báo đi tìm hiểu một số kỹ thuật thủy vân. Đi sâu vào thủy vân số sử dụng kỹ thuật trải phổ. Sau đó demo chương trình.

Nguyễn Thị Quyên

08h30 ngày 21/06/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

3

Kiểm thử thăm dò

 

Trình bày về kỹ thuật kiểm thử thăm dò là phương pháp thử nghiệm dựa trên việc học và khám phá sản phẩm kết hợp với kinh nghiệm

Nguyễn Xuân Trường

08h30 ngày 28/06/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

Tổ: Khoa học máy tính

1

Lựa chọn đặc trưng và phương pháp PCA

Thông thường, các đặc trưng không cho thông tin về ý nghĩa của nó với chất lượng bộ phân lớp, vì vậy cần kiểm định thống kê để chọn đặc trưng. Khi có quá nhiều đặc trưng, ta có thể sử dụng phân tích thành phần độc lập để loại bớt các đặc trưng có tương quan cao. Có nhiều cách để chọn đặc trưng, phương pháp thông dụng nhất là tìm kiếm theo một tiêu chuẩn đánh giá nào đó. Khi không cần giữ lại đặc trưng gốc, phân tích thành phần chính (Principal component analysis, viết tắt là PCA) là một phương pháp hiệu quả để giảm chiều dữ liệu.

Nguyễn Minh Hiền

8h30 ngày 8/6/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

2

Mô hình ngôn ngữ cho một số bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Báo cáo trình bày tổng quan về xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Đưa ra mô hình ngôn ngữ cho bài toán nhận diện tên thực thể và bài toán phân loại sắc thái văn bản.

Lưu Thị Bích Hương

 

8h30, 9/6/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

3

Giới thiệu công nghệ Xử lý tín hiệu trong Truyền thông

Khoa học Mạng Máy tính và Truyền thông là lĩnh vực chủ yếu nghiên cứu và có những ứng dụng trong các lĩnh vực Mạng Máy tính và Truyền thông vào thực tiễn sản xuất đáp ứng nhu cầu hiện đại hoá của đất nước. Ngoài ra hướng đi này cũng phần đấu trở thành nơi ứng dụng một cách linh hoạt các công nghệ hiện đại, đón đầu để giải quyết các bài toán cụ thể có chất lượng đáp ứng yêu cầu công nghệ tiên tiến trên thế giới. Bài viết là hướng phát triển nghiên cứu và triển khai công nghệ xử lý âm thanh sử  dụng các thiết bị thu âm đa kênh.

Nguyễn Năng An

8h00, 17/6/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

4

Some effective tools to support online teaching

The report introduces some applications to help teachers create vivid lesson, and manage effectively students in online teaching.

Đỗ Thị Lan Anh

10h00, 17/6/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 

5

Các tập thuộc tính nguyên thủy và phi nguyên thủy trong lược đồ khối

Báo cáo giới thiệu về các tập thuộc  tính nguyên thủy và phi nguyên thủy trên lược đồ khối  trong mô hình dữ liệu dạng khối. Từ đó đề xuất và chứng minh một số tính chất mới của các tập thuộc tính nguyên thủy và phi nguyên thủy, mối quan hệ của các thuộc tính nguyên thủy với các thuộc tính phi nguyên thủy trên lược đồ khối.  Tính chất của mối quan hệ giữa các tập thuộc tính này trên khối và trên lát cắt cũng đã được trình bày và chứng minh ở đây.

Trịnh Đình Thắng

8h30, 22/6/2021

Online/PM tầng 4 (nhà học Thí nghiệm)

 Tags:


Bài viết khác