Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
viencntt@hpu2.edu.vn

Chương trình đào tạo ngành cử nhân CNTT (2018)


Chương trình đào tạo ngành cử nhân CNTT (2018). Chi tiết xem tại đây.