Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
viencntt@hpu2.edu.vn

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (2022)


Chương trình đào tạo ngành CNTT (2022). Chi tiết xem tại đây.